Wsparcie dla aktywności

Ogłoszenie wyników konkursu grantowego i symboliczne wręczenie czeków organizacjom i grupom nieformalnym, które z powodzeniem ubiegały się o dotacje z programu Działaj Lokalnie – to stałe elementy „Podwieczorku grantowego”, kameralnej imprezy, organizowanej przez Stowarzyszenie Europa i My.

Więcej w numerze 300 lipiec-sierpień 2020 na stronie 9

support: estinet.pl