Wojskowa przyszłość

– 27 kwietnia decyzją Ministra MON jest świętem 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego, a jesteśmy tutaj dlatego, ponieważ wojska obrony terytorialnej przyjęły tradycję Armii Krajowej – tak uzasadniał złożenie kwiatów przed tablicą poświęconą żołnierzom AK w Miejscu Straceń chorąży Arkadiusz Mazurkiewicz-Kulka, starszy podoficer dowództwa 61 Batalionu Lekkiej Piechoty 6 MBOT.

Więcej w numerze 308 maj 2021 na stronie 12

support: estinet.pl