Wojsko wróciło do Grodziska

26 lutego uroczystą przysięgę wojskową na sztandar 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło ponad 60 żołnierzy. Z grodziskiego punktu widzenia jest to o tyle istotne, że w skład 6. MBOT im. rtm. Witolda Pileckiego wchodzi 61. Batalion Lekkiej Piechoty w Książenicach. Uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Po złożeniu meldunku dowódcy 6 MBOT płk. Witoldowi Bubakowi przez dowódcę uroczystości ppłk. Patrycjusza Romaniuka, obaj dowódcy dokonali przeglądu pododdziałów. Nastąpiło odegranie hymnu państwowego i wciągnięcie flagi państwowej na maszt.

Więcej w numerze 326 marzec 2023 na stronie 7

support: estinet.pl