Wielkie poruszenie w kolorze niebiesko-żółtym

Wywołana przez Rosję wojna na Ukrainie spowodowała ogromne poruszenie w Grodzisku. Podobnie zresztą jak w całym kraju spontanicznie powstawały trwające wciąż zbiórki darów, organizowany był ich transport i dystrybucja. Mieszkańcy przyjmują pod swój dach uchodźców, których z każdym dniem przybywa. Gwałtowny przypływ tak dużej liczby ludności to również wyzwanie dla władz gminnych, które starają się zaspokoić podstawowe potrzeby bytowe gości z Ukrainy, jak również zadbać o to, by ich wejście w nowe środowisko było możliwie łagodne.

Więcej w numerze 316 marzec 2022 na stronach 6-7

support: estinet.pl