Więcej niż data

Najbardziej charakterystycznym elementem świętowania w Grodzisku 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja była oszałamiająca frekwencja. Każdy punkt programu obchodów skupił bardzo liczną grupę uczestników. Imponująco wyglądał rozpoczynający uroczystości przemarsz pocztów sztandarowych sprzed pomnika Józefa Chełmońskiego na deptaku do kościoła św. Anny. Podczas mszy świętej za ojczyznę, której przewodniczył ks. Janusz Starosta, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Dariusz Gal, wszystkie ławki były zajęte.

Więcej w numerze 318 maj 2022 na stronie 6

support: estinet.pl