Sztandar w nowych rękach

Uroczystości patriotyczne celebrowane w Grodzisku Mazowieckim za każdym razem skupiają bardzo dużą liczbę osób, dla których kultywowanie pamięci o przeszłości naszego kraju jest ważne. Nie inaczej było podczas obchodów 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tradycyjnie świętowanie rozpoczęło się przemarszem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz, różnych instytucji i środowisk oraz mieszkańców sprzed pomnika Józefa Chełmońskiego do kościoła św. Anny, gdzie odbyła się msza św. w intencji ojczyzny. Nabożeństwo odprawił ks. proboszcz Dariusz Gal, a homilię wygłosił ks. Mieczysław Nowak. Podczas dalszej oficjalnej części obchodów, w ramach której odśpiewano hymn państwowy, a różne delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem Wolności, doszło do niepowtarzalnego wydarzenia – powierzenia przez ustępującego burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego sztandaru gminy Grodzisk nowo wybranemu burmistrzowi Tomaszowi Krupskiemu.


Więcej w numerze 338 maj 2024 na stronie 7

support: estinet.pl