Strażnica w 15 miesięcy

12 lipca przed dotychczasową siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku przy ul. Żwirki i Wigury została podpisana umowa na budowę strażnicy.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu została lokalna firma WIG-DAR Dariusz Kozłowski, która dobrze zapisała się w pamięci jako realizator wielu gminnych inwestycji, m.in. finalizuje właśnie modernizację strażnicy OSP w Kłudnie Starym. Zgodnie z umową obiekt powinien powstać w ciągu 15 miesięcy.

Więcej w numerze 310 lipiec-sierpień 2021 na stronie 5

support: estinet.pl