Sprawiedliwi w dniu pamięci

W dniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką strona Urzędu Miejskiego grodzisk.pl przypomniała, że wśród blisko 7 tysięcy Polaków uhonorowanych medalami „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” znaleźli się również mieszkańcy Grodziska.

Sylwetki tych, którzy z narażeniem życia ukrywali Żydów w czasie wojny, przybliżył w krótkim tekście Łukasz Nowacki. „Stanisława Sławińska w swoim mieszkaniu przy ul. 3 Maja udzieliła schronienia co najmniej 7 osobom pochodzenia żydowskiego, w tym rodzinom Dombów i Krupników. Za swoją postawę, w 2008 r. na wniosek jednej z ocalonych przez siebie kobiet – Esfiry Maiman, została uhonorowana pośmiertnie medalem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Jan Osiewicz, od 1953 r. mieszkający w dzielnicy Łąki, otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata w 1974 r. W okresie okupacji niemieckiej jako mieszkaniec Krasnegostawu udzielił pomocy więźniom zbiegłym z nazistowskiego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Wśród ocalonych znalazła się rodzina Knobel, Jakub Altman i Zyndel Honigman. Stanisława Olewnik, w latach II wojny światowej mieszkająca we wsi Krzemień, zdecydowała się pomagać pięcioosobowej rodzinie Mławskich, która wydostała się z getta. Ukrywających się schwytali Niemcy. Stanisława Olewnik trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie zginęła w 1944 r. Przyznany jej pośmiertnie w 2012 r. tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata w imieniu jej syna Jana Olewnika, mieszkańca Grodziska Mazowieckiego, odebrał i przekazał rodzinie burmistrz Grzegorz Benedykciński” – napisał specjalista ds. historii miasta.

Więcej w numerze 307 kwiecień 2021 na stronie 14

support: estinet.pl