Śpiewali i maszerowali

– Woodstock to jest nic w porównaniu z tym, co się wczoraj działo w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4! – nie hamowała entuzjazmu Aleksandra Kapuściak podczas zakończenia XI Harcerskiego Złazu św. Jerzego, które odbyło się 28 kwietnia na terenie parafii Przemienienia Pańskiego w Łąkach. Nawiązanie do słynnego festiwalu było jak najbardziej uzasadnione, gdyż tegorocznej edycji towarzyszyła tematyka muzyczna.


Więcej w numerze 338 maj 2024 na stronie 18

support: estinet.pl