Senior jest wartością

W sali widowiskowej Centrum Kultury 14 listopada celebrowano Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji zorganizowano wydarzenie, które dostarczyło zebranym wiele miłych przeżyć. Już samo rozbudowane oficjalne powitanie znajdujących się na sali seniorów było tego najlepszym dowodem. – Dzień seniora jest ważny, bo to okazja do zwrócenia uwagi na znaczenie seniorów w życiu społeczeństwa. My możemy bardzo wiele dać od siebie młodszym pokoleniom i potrafimy wspaniale współpracować międzypokoleniowo. Bo senior jest wartością – podkreślała przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Lidia Abramczyk.

Więcej w numerze 334 grudzień 2023 na stronie 13

support: estinet.pl