Rozmowy z przyjemnością

Liczne grono bohaterów miało spotkanie autorskie Agnieszki Goleniak, które odbyło się 27 sierpnia na Stawach Walczewskiego w letniej filii Biblioteki Publicznej i połączone było z promocją wydanej przez Urząd Miejski książki „Znani ludzie Grodziska – rozmowy”.

Więcej w numerze 321 wrzesień 2022 na stronie 15

support: estinet.pl