Rodzic też człowiek

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 dyskutowali 30 stycznia na temat dobrego wychowania. Okazją ku temu była zorganizowana przez samorząd uczniowski debata, podczas której zastanawiano się, czy uprzejme zachowanie ułatwia życie i pomaga w relacjach, czy dorośli zawsze mają rację, czy stosowanie wulgaryzmów daje poczucie siły, czy dobre wychowanie jest ważne. Spośród wielu wypowiedzi, jakie tego przedpołudnia padły w szkolnej sali gimnastycznej, niektóre wprost nadają się do księgi cytatów: „z domu wynosi się zarówno dobre rzeczy, jak i złe”, „rodzice też ludzie – mogą się pomylić”, „niektórzy wykorzystują czyjeś dobre wychowanie”.

Więcej w numerze 335 styczeń-luty 2024 na stronie 17

support: estinet.pl