Pomoc poza systemem

W Jaktorowie powstał Ośrodek Wsparcia Psychologicznego dla dzieci i młodzieży, który oferuje bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla młodych ludzi w wieku szkolnym oraz ich rodzin. Oficjalne otwarcie placówki znajdującej się przy ul. Chełmońskiego 4 nastąpiło 12 października. – Wiemy, że kondycja dzieci i młodzieży pogarsza się, a czynników stresogennych jest coraz więcej. Pracując z młodymi ludźmi, spotykamy się z problemami, które nie wystąpiłyby, gdybyśmy wcześniej zareagowali – mówi Jagoda Władoń-Wilecka, sekretarz Stowarzyszenia Monar, które na terenie gminy Jaktorów działa od lat, prowadząc Krótkoterminowy Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Budach Zosinych.

Więcej w numerze 333 listopad 2023 na stronie 10

support: estinet.pl