Pomaganie w DNA

Hufiec ZHP Grodzisk Mazowiecki im. Leonida Teligi z okazji 500-lecia nadania praw miejskich Grodziskowi zbudował obóz w Parku Skarbków. Dzięki temu od 1 do 6 maja mieszkańcy mogli zapoznać się z różnymi formami harcerskiej aktywności. Uroczyste otwarcie przeprowadzono w konwencji harcerskiego apelu. Podczas niego wprowadzono sztandary, zdano raport, odczytano rozkaz komendanta hufca, wciągnięto flagę na maszt, odśpiewano hymn ZHP.

Więcej w numerze 318 maj 2022 na stronie 16

support: estinet.pl