Piłsudski na wyciągnięcie ręki

W maju Fundacja Wdzięczności Niepokornym im. ks. Sylwestra Zycha zaprosiła uczniów szkół podstawowych z gminy Grodzisk na wspólną wycieczkę do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. – Celem fundacji, poza pomocą dla ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, jest integracja tych osób z młodzieżą. Chcemy zaszczepiać w młodszych pokoleniach patriotyczną postawę, będącą świadomą decyzją podjętą w oparciu o znajomość historii naszego kraju. Dla nas patriotyzm nie polega tylko na wielkich czynach, ale i na pracy organicznej, dyscyplinie wewnętrznej, kultywowaniu tradycji i poczucia dumy z bycia Polakiem – mówił Marek Gawroński, prezes fundacji.


Więcej w numerze 338 maj 2024 na stronie 16

support: estinet.pl