Piękny obiekt dla pięknej służby

17 grudnia 2022 roku uroczyście otwarto strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku, zlokalizowaną przy ul. Żwirki i Wigury. Nowy obiekt doskonale wpisał się w ubiegłoroczne jubileusze – 125-lecie grodziskiego pożarnictwa i 500-lecie miasta. – Ze względu na przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka OSP w Grodzisku rokrocznie uczestniczy w kilkuset akcjach ratowniczo-gaśniczych i jest ważnym podmiotem w zapewnieniu zabezpieczenia operacyjnego miasta i powiatu grodziskiego. W imieniu własnym i wszystkich strażaków oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pragnę podziękować burmistrzowi, radnym gminy oraz wszystkim osobom za osobiste zaangażowanie w spełnienie naszego marzenia – z nieukrywaną radością mówił Paweł Simborowski, prezes OSP w Grodzisku.

fot. M. Masalski

Więcej w numerze 325 styczeń-luty 2023 na stronie 6

support: estinet.pl