Piątka pod nową banderą

Długo przyszło czekać Szkole Podstawowej nr 5 na sztandar, bowiem pierwotnie ceremonia zaplanowana była na maj 2020 roku, kiedy przypadała pięćdziesiąta rocznica śmierci Leonida Teligi, patrona placówki. Pandemiczne okoliczności sprawiły, że uroczystość trzeba było przenieść na inny termin, jednak od 2 czerwca społeczność szkolna może poszczycić się posiadaniem tego istotnego elementu ceremoniału. Na płacie o wymiarach 100 na 100 centymetrów oprócz pełnej nazwy szkoły znalazły się kontury jachtu Opty, na którym Leonid Teliga opłynął kulę ziemską, a także lilijki, nawiązujące do harcerskich tradycji szkoły.

W części artystycznej uczniowie zaprezentowali przedstawienie muzyczne „Przyjaźń to wielka sprawa”, w którym udanie wpisano postać Leonida Teligi do opowieści na motywach „Małego Księcia”.

Nowo nadany sztandar od razu został wykorzystany przy akcie ślubowania uczniów, a także towarzyszył przemarszowi na Stawy Goliana, dokąd goście udali się, by być świadkami odsłonięcia tablicy pamiątkowej na znajdującym się tam pomniku Leonida Teligi.

Więcej w numerze 309 czerwiec 2021 na stronie 12

support: estinet.pl