Październikowe wydanie z 2021 roku

W październikowym wydaniu „Bogorii” zapowiadamy jeden z elementów poprawy estetyki w centrum miasta.

Z elektroniczną wersją czasopisma można zapoznać się w zakładce „Wydania” – Bogoria nr 312 październik 2021

support: estinet.pl