Pamięć o tragedii. Polskiej tragedii

– Spotykamy się jak co roku w połowie lutego, żeby objąć pamięcią żydowskich obywateli Grodziska Mazowieckiego. Przestrzeń miasta przez wieki dzielona była pomiędzy rdzenną ludność polską, chrześcijańską, a ludność żydowską, która nie tylko tworzyła koloryt i tożsamość tego miasta, lecz także przyczyniała się do jego rozwoju – mówił specjalista ds. historii miasta Łukasz Nowacki, rozpoczynając zorganizowane 17 lutego obchody 80. rocznicy likwidacji grodziskiego getta.

Więcej w numerze 306 marzec 2021 na stronie 14

support: estinet.pl