Odwaga konspiracji

Niemal w przededniu 33 rocznicy pierwszych po transformacji ustrojowej wyborów samorządowych, które de facto były pierwszymi po II wojnie światowej w pełni wolnymi demokratycznymi wyborami w Polsce, w Poczekalni PKP odbyło się spotkanie z uczestnikami procesu przeobrażenia Grodziska z peerelowskiej mieściny w miasto gotowe na nową rzeczywistość. Wśród gości, których do rozmowy o przemianach zaprosił 25 maja Łukasz Nowacki, znaleźli się pierwszy po transformacji burmistrz Grodziska Euzebiusz Sowa, inicjator założenia w Grodzisku Komitetu Obywatelskiego i wieloletni samorządowiec gminny i powiatowy Wojciech Hardt, działaczka „Solidarności” w Polfie Bogumiła Wielocha oraz radny miejski pierwszych kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego Marek Żurawiecki.

Więcej w numerze 329 czerwiec 2023 na stronie 19

support: estinet.pl