Obwodnica – wspólna radość

6 lutego dokładnie o 6 rano pierwsze auta wjechały na obwodnicę Grodziska Mazowieckiego. Kierowcy, którzy na trasę wybudowaną przez firmę Strabag wjeżdżali w Kałęczynie, mieli okazję spotkać komitet powitalny złożony z przedstawicieli władz samorządowych. Obwodnica była otwierana niejako na raty, bowiem dwa dni przed udostępnieniem jej dla ruchu kołowego odbyła się uroczystość przecięcia wstęgi, niepowtarzalna o tyle, że do dokonania tego aktu zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy.

Więcej w numerze 326 marzec 2023 na stronach 10-11

support: estinet.pl