Naturalne spowolnienie

31 października oddano do użytku nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Teligi i 3 Maja. Wykonawcy, firmie Mabau realizacja inwestycji zajęła zaledwie miesiąc. Symbolicznego otwarcia dokonali Urszula Chrzanowska, naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim oraz Robert Dziekański, radny Rady Miejskiej.

Jak podkreślał wykonawca, Tomasz Bartosiak przebudowa skrzyżowania z formy litery T na skrzyżowanie w ruchu okrężnym była możliwa w tak szybkim czasie dzięki pełnemu zamknięciu dróg na tym odcinku. Powstały pierścień z kamienia naturalnego, krawężniki kamienne, wyspy kanalizacyjne, przebudowano elektroenergetykę, wybudowano oświetlenie i połączenie z istniejącą ścieżką rowerową. Koszt inwestycji to 1,2 mln zł.