Naczynia połączone

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku 12 grudnia przeprowadziła w Mediatece konferencję poświęconą zagadnieniom związanym ze zdrowiem fizycznym i psychicznym dzieci i młodzieży. Podczas spotkania prelegenci przekazali zebranym ogromną dawkę wiedzy. – Rozmaite problemy, z którymi borykają się młodzi ludzie, są wyzwaniem dla społeczności lokalnych, placówek oświatowych, struktur samorządowych, zakładów medycznych i innych instytucji takich jak my – mówiła Halina Sankowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku.

Więcej w numerze 335 styczeń-luty 2024 na stronie 12

support: estinet.pl