Mogiły opowiadają o historii

Od lat Ośrodek Kultury część środków ze swojego budżetu przeznacza na renowację pomników uznanych za zabytkowe z racji wieku, walorów artystycznych bądź unikatowego materiału. W większości przypadków wykonawcą tych działań był konserwator dzieł sztuki Grzegorz Staręga, który w tym roku dawną świetność przywrócił pomnikowi na grobie Gieni Borowej, jak również dokonał odświeżenia grobu rodziny Walczewskich, mogiły powstańca listopadowego Jędrzeja Krysińskiego oraz uczestnika wojny polsko-bolszewickiej majora Jana Górskiego.

fot. FB/Centrum Kultury

Więcej w numerze 323 listopad 2022 na stronie 16

support: estinet.pl