Majowe wydanie z 2023 roku

W majowym wydaniu „Bogorii” przekazujemy sporo dobrych wiadomości, np. informujemy o sukcesach szermierzy.
A jak może smakować sukces? Naszym zdaniem słodko.

Z elektroniczną wersją czasopisma można zapoznać się w zakładce „Wydania” – Bogoria nr 328 maj 2023

support: estinet.pl