Listopadowe wydanie z 2021 roku

W listopadowym wydaniu „Bogorii” można znaleźć m.in. reportaż dotyczący postępów prac na budowie obwodnicy Grodziska.

Z elektroniczną wersją czasopisma można zapoznać się w zakładce „Wydania” – Bogoria nr 313 listopad 2021

support: estinet.pl