Limity nie przeszkadzają działać

Świetlice w naszej gminie pełnią funkcje małych ośrodków kultury, w których toczy się życie lokalnych społeczności. Z powodu pandemii od połowy marca do połowy maja nie można było korzystać z tych przestrzeni. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło.

Świetlice obecnie prowadzą swoją działalność, lecz w różnym zakresie. W jednych programy są bardziej urozmaicone w zajęcia tematyczne, w innych bazuje się głównie na zajęciach kreatywnych z wychowawcami. Oferta zajęć jest bardzo bogata. Są to zajęcia muzyczne, w tym wokalne i nauka gry na instrumentach: gitarze i perkusji. Można poćwiczyć w ramach gimnastyki korekcyjnej, karate, zumby kids, tenisa stołowego, tańca i akrobatyki. W wachlarzu różnych propozycji znajdują się również zajęcia edukacyjne, a także teatralne, plastyczne, ceramiczne, modelarskie, czy zajęcia kreatywne, łączące zarówno zajęcia ruchowe, jak i plastyczne oraz gry planszowe.