Limity nie przeszkadzają działać

Świetlice w naszej gminie pełnią funkcje małych ośrodków kultury, w których toczy się życie lokalnych społeczności. Z powodu pandemii od połowy marca do połowy maja nie można było korzystać z tych przestrzeni. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło.

fot. Z. Kalińska

Więcej w numerze 304 grudzień 2020 na stronie 24

support: estinet.pl