Kwietniowe wydanie z 2023 roku

W kwietniowym wydaniu „Bogorii” informujemy o zdobyciu przez pingpongistę Bogorii Grodzisk Miłosza Redzimskiego złotego medalu w rywalizacji indywidualnej podczas rozgrywanych w Sarajewie Młodzieżowych Mistrzostw Europy.

Z elektroniczną wersją czasopisma można zapoznać się w zakładce „Wydania” – Bogoria nr 327 kwiecień 2023

support: estinet.pl