Każda nakrętka to krok

Coraz bardziej popularne w kraju instalacje do zbierania plastikowych nakrętek dotarły również do gminy Grodzisk. Pierwsze serce na nakrętki stanęło z inicjatywy mieszkańców Adamowizny przy tamtejszej szkole podstawowej.

Więcej w numerze 306 marzec 2021 na stronie 16

support: estinet.pl