Hala warta otwarcia, otwarcie warte hali

Jeśli wydarzenia związane z inauguracją potraktować jak prognostyk na przyszłość, to przed halą widowiskowo-sportową perspektywy są wręcz świetlane. Dwudniowe uroczystości towarzyszące otwarciu obiektu przy ul. Sportowej w dniach 10-11 września przyciągnęły tłumy mieszkańców, którzy nie kryli zachwytu i dumy.

fot. M. Masalski

Więcej w numerze 322 październik 2022 na stronach 6-7

support: estinet.pl