Gwarancja możliwości i oszczędności

Sto metrów długości, 30 szerokości i prawie 7 metrów głębokości – w takich wymiarach zamyka się gwarancja możliwości rozwoju gminy Grodzisk, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, jak również potencjalne zakłady przemysłowe. Tyle bowiem ma otwarty 10 czerwca nowy bioreaktor, a więc newralgiczny obiekt oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta jest największym jak dotąd przedsięwzięciem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji realizowanym z udziałem funduszy unijnych.

Do oficjalnego otwarcia bioreaktora zaproszeni zostali oprócz burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego i obecnego prezesa ZWiK-u Macieja Mańskiego, Magdalena Mamcarz, członek zarządu spółki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kolasa, kierownik oczyszczalni Danuta Duda-Nowicka oraz wiceburmistrz Michał Klonowski, który jeszcze jako prezes ZWiK-u rozpoczynał inwestycję.

Więcej w numerze 309 czerwiec 2021 na stronie 8

support: estinet.pl