Gwałtowny wzrost wydawnictw

Na przestrzeni zaledwie dwóch miesięcy katalog publikacji książkowych poświęconych Grodziskowi wzbogacił się o cztery pozycje. Iście ekspresowe tempo tego przyrostu to efekt aktywności wydawniczej Stowarzyszenia Nowa Kultura i Edukacja.

Są to m.in. „Polskie drogi do wolności. Znani i nieznani bohaterowie powiatu grodziskiego” stanowiące swego rodzaju leksykon postaci związanych z regionem, które brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Ich działalność niekoniecznie musiała dotyczyć służby wojskowej i spraw militarnych. Tym bardziej że sam Grodzisk nie znajdował się w bezpośrednim rejonie działań wojennych, natomiast pełnił funkcję przyfrontowego zaplecza. Równie ważne były zasługi na polu walki, co zasługi na polu organizacyjnym, gdyż przez miasto przetoczyła się fala uchodźców z terenów objętych wojenną pożogą, tu trafiali również ranni żołnierze.

Archiwizacyjną funkcję ma napisany w formie przewodnika album „Jeszcze jest, za chwilę było. Szlakiem (niepisanych) zabytków Grodziska Mazowieckiego”. W dofinansowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa wydawnictwie Piotr Strzemieczny opisuje i przedstawia na zdjęciach leciwe obiekty stanowiące element miejskiej panoramy – zarówno te, które nie przetrwały zderzenia z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, jak i te, które we współczesne realia z powodzeniem się wkomponowały.