Dybuk wielowymiarowy

Przez tydzień nad miastem unosił się „Dybuk z Grodziska”, materializując się codziennie w różnych lokalizacjach w postaci koncertów, wystaw, warsztatów, dyskusji. Taki właśnie tytuł nosił Festiwal Kultury Żydowskiej, który w dniach 12-18 września został zorganizowany przez Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja oraz Wydawnictwo Taurus.

W ramach festiwalu m.in. 16 września odbył się spacer historyczny, podczas którego Łukasz Nowacki z Ośrodka Kultury przybliżył dzieje społeczności żydowskiej w Grodzisku, a uczestnicy dokonali symbolicznego oznaczenia granic getta, które zostało utworzone 1 grudnia 1940 roku przez niemieckie władze okupacyjne.

Więcej w numerze 302 październik 2020 na stronie 14

support: estinet.pl