Drzwi otwarte w odpowiedzi

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku zaprosiła 21 września do zwiedzania budynku „Dużej Jedynki”, w którym zakończono pierwszy etap rozbudowy.
Zanim zebrani zapoznali się z odmienionymi i dobudowanymi przestrzeniami, byli świadkami występów uczniów i zwizualizowanej licznymi zdjęciami prezentacji dotyczącej przebiegu prac.

Więcej w numerze 322 październik 2022 na stronie 11

support: estinet.pl