Czerwcowe wydanie

Choć za oknem pada deszcz trwa dystrybucja czerwcowej Bogorii. Piszemy w niej m.in. o 175 rocznicy uruchomienia pierwszego odcinka Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, autobusowej rewolucji, nowych zasadach dotyczących gospodarki odpadami, kulturze i turystyce w czasach pandemii oraz 30-leciu samorządu terytorialnego.

Z elektroniczną wersją czasopisma można zapoznać się w zakładce “Wydania”