Amazonki z Grodziska?

– Nieprzypadkowo zatytułowałem nasze pierwsze spotkanie „Od grodziska do Grodziska”. To hasło wywoławcze, które pozwoli nam prześledzić procesy miastotwórcze, które doprowadziły do tego, że z ośrodka lokalnej cywilizacji, jakim był gród i osada targowa, wyrosło miasto – mówił specjalista ds. historii Łukasz Nowacki z Ośrodka Kultury, rozpoczynając cykl „Spotkania z historią na dworcu”.

Więcej w numerze 315 styczeń-luty 2022 na stronie 2

support: estinet.pl