52 Złaz Turystyczny “Babie lato”

52 Złaz Turystyczny „Babie lato” miał się odbyć 3 października. Ze względu na sytuację epidemiczną, wydarzenie zostało oficjalnie odwołane. Nie oznacza to jednak, że organizatorzy zrezygnowali z tradycyjnych akcentów.

Organizatorzy w osobach: Zbigniewa Relugi, Mirosława Łyszkowskiego, Aurelii i Janusza Sobierajów dopełnili tradycji i jak co roku na zakończenie złazu złożyli słoneczniki pod pamiątkowym kamieniem w Kuklówce i pod pomnikiem w Grodzisku poświęconym Józefowi Chełmońskiemu.