Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki

Strona główna > Centrum Kultury > Ogłoszenia > Ogłoszenia
 

Ogłoszenia

Radio Bogoria

Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki poszukuje do współpracy producenta reklam radiowych oraz producenta reklam kinowych.


Oferty prosimy przesyłać na adres: reklama@centrumkultury.eu do dnia 15.01.2019 r.
W ofercie prosimy zawrzeć ceny jednostkowe netto oraz brutto:
Radio (format reklamy mp3, wav):
koszt
- nagrania przez lektora (czytanie)
- nagrania przez lektora (śpiew)
-  scenariusza (przynajmniej 2 propozycje)+ aranżacja (podkład muzyczny, efekty specjalne)
- wykupienia  praw autorskich w przypadku użycia spotu w innej stacji radiowej, internecie, kinie itp.
 
Kino (format DCP) :
koszt
- nagrania przez lektora (czytanie)
- nagrania przez lektora (śpiew)
- scenariusza + aranżacji (podkład muzyczny, efekty specjalne)
- animacji (praca na gotowych materiałach: zdjęcia, filmy)
- przygotowania  materiałów foto i video
- wykupienia  praw autorskich w przypadku użycia spotu w internecie, innym kinie itp.
Na oferty czekamy do 15.01.2019 r.
 
 

Wróć

Z a c z y n a j m y   k a ż d y   d z i e ń   o d    g ł o s o w a n i a!

N i e c h   s i ę   l u d z i e   d o w i e d z ą!

K a ż d y  g ł o s   n a   w a g ę   z ł o t a!


pliki/ckg/grafika/Artykuly/2019/Czerwiec/11_43_15_20190307104131_0.jpg

 

Na tytuł „Modernizacja Roku"mają szansę dwa grodziskie obiekty - Mediateka i Stawy Walczewskiego. Oba zasługują na ten tytuł, a sprawa jest w naszych rękach.

Dlatego wielka prośba - GŁOSUJMY CODZIENNIE!. 


Linki do głosowania

- Mediateka: kliknij tutaj

- Stawy Walczewskiego: kliknij tutaj